Tel: +98 26 33202922    SMS: 3000 560 600      Emergency call: +98 935 8652510

صفحه اصلی پورتال > مرکز آموزش > نمایندگی دامنه های بین المللی > آموزش شارژ پنل زیر نماینده


آموزش شارژ پنل زیر نماینده


اگر شما هم زیر نماینده دارید و قصد دارید پنل زیرنماینده خود را شارژ کنید:

در بخش Customers در ردیف مربوط به نماینده روی details کلیک کنید
روی دکمه آبی رنگ Reseller Actions کلیک کنید
در منوی باز شده گزینه Balances را کلیک کنید
در بخش Types دو گزینه وجود دارد. گزینه Credit transaction برای افزایش موجودی و گزینه Debit transaction برای کاهش موجودی نماینده کاربرد دارد
در کادر Amount مبلغ مورد نظر و در کادر Transaction description جزئیات دلخواه تراکنش را بنویسید
در پایان دکمه سبز رنگ Save را کلیک کنید.
 

آیا این پاسخ مفید بود؟

چاپ این مقاله چاپ این مقاله

خوانده شده
تغییر لوگوی پنل (بازدید: 1150)