Tel: +98 26 33202922    SMS: 3000 560 600      Emergency call: +98 935 8652510

صفحه اصلی پورتال > مرکز آموزش > نمایندگی دامنه های بین المللی > آموزش ایجاد پنل زیر نماینده


آموزش ایجاد پنل زیر نماینده


با توجه به نماینده بودن شما، شما نیز می توانید بدون هیچ مشکلی به ارائه نمایندگی دامنه بپردازید.

جهت ایجاد یک نماینده ابتدا از منو بالا ، Customers –> Action –> Create Reseller را کلیک کنید.

از صفحه باز شده فیلد ها را تکمیل کنید . دقت کنید واحد پولی USD انتخاب شود .
آیا این پاسخ مفید بود؟

چاپ این مقاله چاپ این مقاله

خوانده شده
آزاد سازی دامنه (بازدید: 1345)