Tel: +98 26 33202922    SMS: 3000 560 600      Emergency call: +98 935 8652510

صفحه اصلی پورتال > مرکز آموزش > دامنه ملی > تغییر رابط های مجاز


تغییر رابط های مجاز


1- ابتدا وارد nic.ir شويد. https://www.nic.ir/Login

2- سپس از منوی بالا سایت nic - سمت راست ، قسمت شناسه را که به صورت منو شاخه ای است گزینه ( مديريت رابطه هاي مجاز ) را کليک کنيد. در صفحه جديد کادرهاي صاحب امتياز - رابط فني و اداري و مالي را روي گزينه همه قرار دهيد. توجه مهم: این کار برای یک پنل یکبار کافیست انجام شود. اما در صورت داشتن پنل دیگر در nic.ir و یا اینکه مجددا اقدام به ایجاد شناسه نیک هندل و پنل جدید کنید ، لازم است برای پنل جدید موارد بالا انجام شود.


موفق باشید.آیا این پاسخ مفید بود؟

چاپ این مقاله چاپ این مقاله

خوانده شده
انتقال دامنه ir (بازدید: 3903)
تمدید دامنه ir (بازدید: 585)