Tel: +98 26 33202922    SMS: 3000 560 600      Emergency call: +98 935 8652510
مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
فارسی ساز WHMCS کیان آنلاین - توضیحات در صفحه خدمات whmcs

20,000 تومان یکبار
ماژول شمسی ساز WHMCS کیان آنلاین - توضیحات در صفحه خدمات whmcs

25,000 تومان یکبار
ماژول ثبت فیش بانکی برای انواع سیستم ها - نسخه ساده - توضیحات در صفحه خدمات whmcs

10,000 تومان یکبار
ماژول ثبت فيش بانكي WHMCS کیان آنلاین - پیشرفته - توضیحات در صفحه خدمات whmcs

50,000 تومان یکبار

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (3.237.16.210) وارد شده اید.